16 September, 2020

บริการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด

ตรวจ ปจ.1

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ปั้นจั่นเหนือศีรษะ

ลิฟท์ขนส่ง

ปั้นจั่นขาสูง

บริการ 77 จังหวัด

ตรวจ ปจ.2

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

โมบายเครน

รถเฮี๊ยบ

ปั้นจั่นเรือ

บริการ 77 จังหวัด

ตรวจเครื่องจักร

MACHINERY

รถแบคโฮล, รถตักเครื่องจักรทุกชนิด

รถบูมลิฟท์, อุปกรณ์ช่วยยก

บริการ 77 จังหวัด